Gospodarka Przestrzenna

Awatar użytkownika
Manager
Posty: 252
Studiuję: Geodezja
Lokalizacja: Polska

Tomy666, 30 wrz 2011, 19:57

Gospodarka Przestrzenna [highlight=#ECEDEB]Studia niestacjonarne
W roku akademickim 2011/2012 uruchomiane są studia niestacjonarne na kierunku Gospodarka Przestrzenna.
Gospodarka Przestrzenna studia niestacjonarne [pobierz program]
Dziekanat kierunku Gospodarka Przestrzenna studia niestacjonarne — mgr inż. Alicja Wesołowska
tel. 12 662 41 28, ul. Mickiewicza 24/28[/highlight] [highlight=#ECEDEB]Studia stacjonarne
Dziekanat kierunku Gospodarka Przestrzenna studia stacjonarne — mgr Katarzyna Bugajska
tel. 12 662 41 86, ul. Balicka 253c[/highlight] [highlight=#ECEDEB]Harmonogramy
Harmonogramy zajęć — semestr 11/12 lato
Gospodarka Przestrzenna — studia stacjonarne, 1 rok, semestr I


Harmonogramy zajęć — semestr 10/11 lato
Gospodarka Przestrzenna — studia stacjonarne, semestr II i semestr IV[/highlight] [justify]Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem planistyczno-przyrodniczym, przygotowującym specjalistów do rozwiązywania problemów: technicznych i organizacyjnych z zakresu: planowania
i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego
i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Studia stacjonarne prowadzone są na specjalności: rozwój regionalny.

Studia obejmują przedmioty:
ogólne — matematyka z elementami statystyki, fizyka, technologia informacyjna, geografia ekonomiczna, język obcy, rysunek techniczny i planistyczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska, historia urbanistyki i architektury, socjologia, prawoznawstwo,
planistyczne — prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, planowanie przestrzenne, podstawy gospodarki przestrzennej, ochrona i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych, planowanie infrastruktury technicznej, przyrodnicze — przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, podstawy nauk o Ziemi, ochrona środowiska, gleboznawstwo i ochrona gleb, podstawy rolnictwa i leśnictwa, podstawy ekologii z botaniką,
techniczne — geograficzne systemy informacji przestrzennej, budownictwo, projektowanie urbanistyczne, geodezja, kartografia tematyczna, specjalistyczne — regionalne planowanie w gospodarce wodnej, kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich, urządzenia wodnomelioracyjne, podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji, kształtowanie krajobrazu, polityka rozwoju regionalnego.

Nabór kandydatów na studia stacjonarne prowadzony jest na podstawie konkursu świadectw maturalnych jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, geografii lub chemii.[/justify]
Uniwersytet Rolniczy Kraków

Wróć do „Gospodarka Przestrzenna”