Gleba - jako element środowiska przyrodniczego

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 343
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, 25 sty 2013, 12:41

GLEBA – GLEBA – jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstałym ze zwietrzeliny w wyniku oddziaływania na tę zwietrzelinę roznych czynników. Gleba jest złożonym, ożywionym, dynamicznym tworem przyrod, w którym zachodza ciągłe procesy rozkładu i sntezy związków mineralnych i organicznych oraz ich przemieszczanie. Kazda gleba odznacza się swoistymi cechami morfologicznymi, fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi
BUDOWA – 3 fazy: stała, płynna, gazowa. Jest ożywionym tworem przyrody, ma zdolność produkcji biomasy, zachodzą w niej procesy syntezy i rozkładu związków mineralnych i organizmów żywych.
CZYNNIKI GLEBOTWORCZE
1. Skała macierzysta, 2. klimat, 3. organizmy żywe, 3. woda, 4. działalność człowieka
skała macierzysta- jest substytutem gleby i stanowi główną cześć jaj masy, skład chemiczny i mineralny skały macierzystej wpływa na jej porowatość, na wietrzenie, a tym samym na tempo rozwoju powstalej gleby. Klimat – jest jednym z wazniejszych czynnikow glebotworczych. Okresla on charakter wietrzenia oraz wpływa na kierunki procesow glebotworczych, wyznacza rezim wodny i cieplny, a także rozkład i tworzenie związków mineralnych i organicznych. Do najważniejszych składników klimatycznych nalezą: opady, wilgotność, temperatura, promieniowanie słoneczne. Organizmy żywe – ożywiają zwietrzelinę skały macierzystej. Szczególne znaczenie maja żyjące w glebach mikroorganizmy, rozkładają one substancje organiczną, w warunkach tlenowych jak i beztlenowych doprowadzając do mineralizacji związków próchniczych, mogą także przetwarzając azot pochodzący z rozkładu związków organicznych w białko. Woda znajdująca się w glebie ma istotne znaczenie w kształtowaniu się profilów glebowych ich cech morfologicznych oraz właściwości fizycznych i chemicznych, woda przyczynia się do wypłukiwania i przemieszczenia w głąb gleby drobnych części mineralnych i organicznych oraz roztworów glebowych. Działalność człowieka polega na karczowaniu lasow, zabiegach uprawnych wprowadzaniu roslin uprawnych i nawożenia. Działalność czlowieka może niekiedy osłabiac a nieraz wzmacniac naturalne procesy glebotworcze, w skrajnych przypadkach może powodowac niekorzystne zmiany. Działalność człowieka powinna jednak zmierzac do zagospodarowania nieużytków i rekultywacji terenów zniszczonych przez naturę lub przemysł a wiec na zalesianiu i zadrzewianiu, regulowaniu stosunków wodnych.
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”