Morfologia gleby

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 344
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, poniedziałek 28 sty 2013, 11:31

MORFOLOGIA GLEBY – cechy zewnętrzne profiluglebowego.

Zależy od właściwości skał macierzystych i przebiegu
procesów glebotwórczych.

Cechy morfologiczne:
Budowa profilu glebowego
Miąższość
Barwa
Struktura
Układ
Nowotwory glebowe


Profil glebowy – układ morfologicznie zróżnicowanych poziomów genetycznych i warstw
występujących w pionowym przekroju glebowym do głębokości 150-200 cm

Pedon – ujmuje glebę, jako utwór trójwymiarowy.Jest to najmniejsza, jednorodna pod względem
genetycznym objętość gleby, wystarczająca do okeślenia zespołu jej elementów i wlaściwości.

Stopnie zagrożenia gleb erozją
- słaby – częściowe zmywanie poziomu A
- umiarkowany - zmywanie poziomu A, głw. na lessach
- intensywny – skutki silniejsze, niż w z. umiarkowanym
- silny – niszczenie całego profilu, czasem też podłoźa
- bardzo silny – niszczenie jw. plus rozczłonkowanie reliefu
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”