Przepuszczalność wodna gleby

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 344
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, poniedziałek 28 sty 2013, 17:05

Przepuszczalność wodna – warunki ruchu wody podczas wchłaniania wody opadowej przez glebę oraz przesiąkania (filtracji wody gruntowej)

Wchłanianie następuje w dwóch etapach:
• nasiąkanie gleby wodą (przechodzenie części wody wolnej w wodę molekularną i kapilarną)
• pionowe przesiąkanie wody wolnej (infiltracyjnej) po nasyceniu polowej pojemności wodnej
Podczas przesiąkania (filtracji) ruch wody odbywa się głównie w kierunku poziomym i przebiega w porach w pełni nasyconych wodą. Prawo Darcy: Q = k x w x I x t

Gospodarka wodna gleb
Ilość wody zmagazynowanej w glebie zależy od: 1. warunków klimatycznych 2. ukształtowania terenu 3. zdolności retencyjnej gleby 4. warunków tworzenia się poziomu wody gruntowo – glebowej 5. działalności gospodarczej człowieka
Bilans wodny gleby:
W = Wo + (So + K + Wg +Wn) – (T + P + Sp + Sgr)
Wo – zapas wody na początku badanego okresu So – suma opadów K – kondensacja pary wodnej Wg – podsiąk kapilarny Wn – napływ T – transpiracja i parowanie roślin P – wielkość parowania Sp -odpływ powierzchniowy Sgr --odpływ podziemny
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”