Właściwości fizyczne gleby

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 343
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, 25 sty 2013, 12:52

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

SKŁAD GRANULOMETRYCZNY – procentowa zawartość frakcji w glebie.
POROWATOŚĆ – jest to objętość porów do objętości całej próbki wyrażona w procentach. Ma duże znaczenie w dostarczaniu glebie wody i powietrza.
GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA – stosunek objętości masy do objętości (ze strukturą). Gęstość objętościową chwilową liczymy z uwzględnieniem wilgotności.
GĘSTOŚĆ FAZY STAŁEJ – stosunek masy do objętości. Średnia wartość to około 2,65 (mineralne) i 1 – 1,3 dla organicznych.
LEPKOŚĆ - zdolność do przywieranie do innych przedmiotów lub ciał. Zależy od składu granulometrycznego, właściwości przedmiotu i wilgotności.
ZWIĘZŁOŚĆ - przeciwdziałanie rozcinaniu lub rozklejaniu gleby. Zależy od składu granulometrycznego i wilgotności.
PLASTYCZNOŚĆ – zdolność do odkształceń na skutek działania siły i utrzymania kształtu po zatrzymaniu działania siły.
PĘCZNIENIE I KURCZENIE SIĘ GLEBY – zmiany wilgotności gleby mogą powodowac zmiany jej obietości. Wzrost wilgotności prowadzi do powiekszania obietości gleby, co nazywa się pęcznieniem, zaś obniżenie się wilgotności prowadzi do zmniejszenia się obiętości zwanej kurczeniem.
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”