Znaczenie próchnicy w glebie

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 344
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, poniedziałek 28 sty 2013, 12:02

ZNACZENIE PRÓCHNICY W GLEBIE

Znaczenie próchnicy w glebie

· Nadaje glebie barwę – od barwy jasnoszarej, poprzez ciemnoszarą do czarnej

· Ma znaczenie w tworzeniu się gleb i kształtowaniu się ich właściwości fizycznych, chemicznych, biologicznych i biochemicznych

· Wpływa na powstanie struktury agregatowej

· Kształtuje porowatość

· Zwiększa pojemność wodną gleb

· Jednocześnie reguluje procesy redox

· W glebach lekkich próchnica zwiększa zwięzłość, a w glebach ciężkich obniża ją

· Wywiera wpływ na pulchność

· Buduje kompleks sorpcyjny

· Wpływa na właściwości sorpcyjne gleby

· Posiada od 2 do 30 razy większą pojemność sorpcyjną z porównaniu z koloidami mineralnymi. Wynosi ona od 150 do ok. 300 me/100g gleby. Dlatego też, w glebach mineralnych próchnica decyduje od 30 do 90% o całkowitej pojemności sorpcyjnej poziomu A

· Posiada silno właściwości buforowe

· Uczestniczy w procesach odżywiania roślin

· Dostarcza roślinom szeregu pierwiastków, w tym biogennych

· Przyczynia się do uruchamiania różnych składników w glebie

· Dostarcza roślinom substancje biologiczne czynne, w tym wzrostowe

· Uczestniczy w biologicznym obiegu pierwiastków

· Dostarcza węgla i energii drobnoustrojom

· Wiąże pestycydy
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”