Systematyka gleb

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 344
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, piątek 25 sty 2013, 13:02

SYSTEMATYKA GLEB

DZIAŁ - stanowi jednostkę nadrzędną. Obejmuje on gleby wytworzone pod bardzo silnym wpływem jednego z czynników glebotwórczych, albo pod wpływem wielu czynników, bez wyraźnej przewagi jednego z nich.
RZĄD - obejmuje gleby o podobnym kierunku rozwoju, podobnym stopniu zwietrzenia i przemian materiału glebowego, podobnym typie substancji organicznej, jej przemian i powiązania z częściami mineralnymi. Poszczególne rzędy mogą obejmować gleby różniące się morfologicznie, ale zbliżone do siebie ekologicznie.
TYP GLEBY - jest podstawową jednostką systematyki gleb. Obejmuje on gleby o takim samym układzie głównych poziomów genetycznych, zbliżonych właściwościach chemicznych i fizykochemicznych, jednakowym rodzaju wietrzenia, przemieszczania się składników i podobnym typie próchnicy (np. rędziny, mady).
PODTYP - wyróżnia się wówczas, gdy na cechy głównego procesu glebotwórczego danego typu nakładają się dodatkowo cechy innego procesu glebotwórczego, modyfikujące właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne gleb oraz związane z nimi cechy morfologiczne profilu glebowego.
RODZAJ GLEB - stanowi jednostkę systematyki gleb charakteryzującą skały macierzyste i podłoże gleb (utwory geologiczne).
GATUNEK GLEBY - określa skład granulometryczny utworu glebowego.
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”