Wydział Technologii Żywności Informacje Program zajęć

Awatar użytkownika
Student
Posty: 8
Studiuję: się

lost, 18 kwie 2011, 9:09

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Herb AR
Analiza instrumentalna w ocenie jakości żywności

Informacje ogólne Program zajęć

Charakterystyka studium

Wychodząc naprzeciw założeniom Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki Wydział Technologii Żywności (Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności) oraz Wydział Rolno-Ekonomiczny (Katedra Chemi Rolnej) UR w Krakowie przygotowało projekt mający na celu utworzenie nowego, dwusemestralnego ( łącznie 210 godzin zajęś dydaktycznych) Studium Podyplomowego pt. Analiza instrumentalna w ocenie jakości zywności dla osób z wyższym wykształceniem, które są zainteresowane dalszym dokształcaniem. Absolwenci otrzymają świadestwo ukończenia Studium Podyplomowego wydane przez UR w Krakowie.
Zasadniczym problemem, który zostanie rozwiązany jest poszerzenie posiadanej przez te osoby wiedzy w zakresie nowoczesnych technik instrumentalnych wykorzystywanych w badaniach jakości produktów rolno-spożywczych oraz ocenie skażenia środowiska rolniczego (gleba,woda). Do celu głównego planowanego projektu należy również dokształcenie uczestników Studium z teoretycznych podstaw nauk o żywności, zanieczyszczeń i zafałszowań oraz metod oceny jej jakości, a także podniesienie praktycznych umiejętności analizy instrumentalnej żywności.
Cele poszczególne Studium to przede wszsytkim podniesienie umiejętności praktycznych, co może procentować większą szansą znalezienia pracy, jak również awansu zawodowego w związku z podniesieniem kwalifikacji pracowników sektora rolno-spożywczego.
W związku z powyższym projekt wpisuje się w pełni w realizację celów i zadań Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki.
W trakcie realizacji studiów planuje się wydanie materiałów w formie monografii, które bezpłatnie zostanš udostępnione słuchaczom oraz współpracującym instytucjom.
Organizatorzy

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności
Kierownik Studium

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik
Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności
30-149 Kraków, ul Balicka 122
Anna Hundla - Sekretariat
tel. 012 662 48 25, tel/fax. 012 662 48 25
mcmiaz@ur.krakow.pl

Czas trwania

Studium trwa 2 semestry i obejmuje 210 godzin w postaci wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych.

Zasady naboru

Warunkiem zakwalifikowania na studium podyplomowe jest:

* Dyplom ukończenia studiów wyższych lub licencjackich
* Złożenie w sekretariacie dokumentów: kserokopii dyplomu, podania do Kierownika studium, umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, fotografie i kwestionariusz osobowy
Dokumenty do pobrania ze strony UR Kraków, studia podyplomowe

Zgłoszenia prosimy kierować do Sekretariatu Studium
Informacje dodatkowe

Z noclegów można korzystać:

*

Akademickie Centrum Hotelowe AP ul. Armii Krajowej 9-9A.
http://www.ap.krakow.pl/ach/index.html
DS "Za Kolumnami" tel. 012-662-70-00; ach@ap.krakow.pl
DS "Krakowiak" tel. 012-662-64-55; hotel@ap.krakow.pl
*

Magiczny Kraków - http://www.krakow.pl — Turystyka – Tanie spanie

Obrazek

Wróć do „Wydział Technologii Żywności”